DEHB’nin çocukluk ve ergenlik döneminde tanısı ve tedavisi, doğru bir tanı koymayı ve uygun tedavi yaklaşımlarını belirlemeyi hedefleyen çeşitli adımları içerir. Aşağıda bu süreç genel bir açıklaması bulunmaktadır:

Anamnez ve Gözlem: Süreç genellikle çocuğun davranışları ve gelişim geçmişi hakkında ebeveynler, öğretmenler ve diğer ilgili kişilerden bilgi toplanmasıyla başlar. Ayrıca çocuğun farklı durumlarda gözlemlenmesi, DEHB belirtilerini tanımak için yardımcı olabilir.

Tanı Kriterleri: DEHB tanısı, DSM-5 (Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) veya ICD-11 (Uluslararası Hastalıklar Sınıflaması) gibi uluslararası tanı kriterlerine dayanır. Çocuğun yaş ve gelişimi için uygun olmayan dikkat eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik belirtileri bulunmalıdır.

Farklı Tanı: DEHB belirtileri, diğer bozukluklarda da görülebileceğinden semptomların diğer olası nedenlerini dışlamak önemlidir. Bu nedenle, öğrenme bozuklukları, otizm spektrum bozuklukları veya anksiyete bozuklukları gibi diğer durumları dışlamak için farklı bir tanı süreci uygulanabilir.

Ciddiyet Derecesinin Değerlendirilmesi: DEHB’nin ciddiyeti, semptomların şiddeti ve çocuğun işlevsellik düzeyine göre değerlendirilir. Bu değerlendirme standartlaştırılmış anketler, davranış değerlendirmeleri ve ilgili kişilerle yapılan görüşmelerle yapılabilir.

Çoklu Modlu Tedavi: DEHB’nin tedavisi genellikle farklı terapi yöntemlerinin kombinasyonunu içerir:

a. Psiko-eğitim: Ebeveynler, öğretmenler ve çocuk, DEHB hakkında bilgilendirilir ve bozukluğun ve etkilerinin daha iyi anlaşılması amaçlanır.

b. Davranış Terapisi: Davranış terapisi, belirli davranış kalıplarını tanımlamak ve değiştirmek için yardımcı olabilir.

c. İlaç Tedavisi: Bazı durumlarda, stimulan veya stimulan olmayan ilaçların kullanımı düşünülebilir.

d. Okulda Destek: Okul ortamının uyum sağlaması, özel eğitim stratejileri veya bireysel destek planları gibi değişiklikler yapması önemlidir.

Uzun Süreli Bakım ve İzleme: DEHB’li çocuklar için uzun vadeli destek gereklidir. Düzenli takip kontrolleri, tedaviye yanıtın izlenmesi ve müdahalelerin ayarlanması, çocuğa en iyi desteği sağlamak için önemlidir.

Not: Bu prosedürler, ülkeye, uzmanlık alanına ve kişisel koşullara göre farklılık gösterebilir. En iyi sonucu elde etmek için uzmanların ve ilgili tarafların işbirliği ve değerlendirmesi önemlidir.