Entegratif eğitim göç toplumunda çocuklar için önemli bir öncü niteliğindedir, çünkü giderek küreselleşen ve çeşitlenen bir dünyada başa çıkabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırır. İşte çocuklar için entegratif eğitimin önüne geçen birkaç anlam:

Çeşitliliğe Saygı: Entegratif eğitim, kültür, etnik köken, dil, din veya yaşam tarzı gibi çeşitliliklerin takdir edilmesini ve kabul edilmesini teşvik eder. Çocuklar, farklı kültürler ve insanlar arasındaki farkları ve benzerlikleri tanımaya ve saygı duymaya öğrenirler.

Farklı Perspektiflere Duyarlılık: Entegratif eğitim, çocuklara farklı bakış açılarını anlamalarına yardımcı olur. Farklı insanların yerine kendilerini koymayı, deneyimlerini ve yaşam dünyalarını anlamayı ve saygı göstermeyi öğrenirler.

Dil ve İletişim Becerileri: Entegratif eğitim, uluslararası etkileşim için önemli olan yabancı dil bilgisi ve iletişim becerilerinin kazanılmasını teşvik eder. Çocuklar, farklı kültürel geçmişlere sahip insanlarla iletişim kurmayı ve farklı dillerde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler.

Entegratif Öğrenmeyi Teşvik: Entegratif eğitim, çocukların farklı kültürel arka plana sahip yaşıtları ile etkileşimde bulunarak öğrenmelerini sağlar. Bu, empati, kültürel duyarlılık ve kültürel becerilerin gelişimini teşvik eder.

Küresel Vatandaşlığı Destekleme: Entegratif eğitim, çocuklara küresel bağlantıları, küresel zorlukları anlamalarına ve toplumun aktif ve sorumlu üyeleri olarak kendi rollerini öğrenmelerine yardımcı olarak küresel vatandaşlığın gelişimine katkıda bulunur.

Özgüveni Güçlendirme: Entegratif eğitim, çocukların kendi kimliklerini ve kültürlerini daha iyi anlamalarını ve takdir etmelerini sağladığı için olumlu bir benlik kavramının ve özgüvenin gelişimini destekler.

Çocuklar entegratif eğitimi öncü bir nitelik olarak geliştirdikçe, çeşitli bir dünyada yaşamak, kültürel çeşitliliği takdir etmek ve çatışmaları yapıcı bir şekilde çözmek için daha iyi hazırlanırlar. Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine destek olur ve onları küreselleşmiş bir toplumda başarılı olmaya hazırlar.